Loading...

MEKA KONTAKTNA SOČIVA

Kontaktna sočiva su optička pomagala koja koriguju refrakcijsku grešku oka, napravljene su od različitih vrsta materijala. Postoje različita sočiva koja se mogu primenjivati u zavisnosti od potreba i Vašeg životnog stila.

Zbog kratkog razdoblja privikavanja i mogućnosti povremenog nošenja, meka kontaktna sočiva su vrlo popularan način korekcije refrakcijskih grešaka.

PODELA MEKIH KONTAKTNIH SOČIVA PREMA REŽIMU ZAMENE

Prema učestalosti zamene meka kontaktna sočiva mogu se podeliti na standardna godišnja kontaktna sočiva i na sočiva za planiranu zamenu: tromesečna, mesečna i dnevna meka kontaktna sočiva koja se bacaju na kraju dana.

MEKA KONTAKTNA SOČIVA ZA GODIŠNJU ZAMENU

Sočiva za upotrebu do godinu dana. Koriste se za dnevno nošenje.

Prednosti mekih kontaktnih sočiva za godišnju zamenu:

– Kratko vreme adaptacije.

– Visoka propusnost kiseonika.

– Ekonomična jer se koriste do godinu dana.

Mane mekih kontaktnih sočiva za godišnju zamenu:

– Zahtevnije održavanje.

– Povećana osetljivost na stvaranje proteinskih naslaga.

MEKA KONTAKTNA SOČIVA ZA KVARTALNU ZAMENU

Sočiva za upotrebu do tri meseca. Koriste se za dnevno nošenje.

Prednosti mekih kontaktnih sočiva za kvartalnu zamenu:

– Kratko vreme adaptacije.

– Visoka propusnost kiseonika.

– Ekonomičnija od kontaktnih sočiva za mesečnu zamenu.

Mane mekih kontaktnih sočiva za kvartalnu zamenu:

– Zahtevnije održavanje.

– Povećana osetljivost na stvaranje proteinskih naslaga.

– Veoma sužen izbor.

MEKA KONTAKTNA SOČIVA ZA MESEČNU ZAMENU

Sočiva za upotrebu do mesec dana. Mogu se nositi dnevno i produženo, a neke vrste sočiva i kontiunirano do 30 dana.

Prednosti mekih kontaktnih sočiva za mesečnu zamenu:

– Kratko vreme adaptacije.

– Visoka propusnost kiseonika.

– Veoma veliki izbor.

– Jednostavnije održavanje zbog češće zamene.

MEKA KONTAKTNA SOČIVA ZA DNEVNU ZAMENU

Sočiva za jednodnevnu upotrebu. Na kraju dana ova se sočiva bacaju. Ovakav način nošenja je najsigurniji način nošenja mekanih sočiva.

Prednosti mekih kontaktnih sočiva za dnevnu zamenu:

– Kratko vreme adaptacije.

– Visoka propusnost kiseonika.

– Minimalna mogućnost upala jer ne zahtevaju nikakvo održavanje.

MEKA KONTAKTNA SOČIVA U BOJI

Kontaktna sočiva u boji se koriste u estetske svrhe, za promenu boje očiju.

Najčešće se koriste bez dioptrijske jačine, ali se proizvode i sa dioptrijom.

Kontaktna sočiva u boji mogu promeniti boju oka izrazito, umereno, ili je samo naglasiti.

Sočiva koja izrazito menjaju boju oka izrađena su tako da obojeni deo sočiva u potpunosti prekriva prirodnu boju irisa, dok sočiva koja boju menjaju umerenije imaju tačkasti sloj boje tako da se prirodna boja oka blago nazire tj. providi, što pruža fantastičan efekat i izražajnost.