Loading...

Politika reklamacija

Prava potrošača

 Obaveštavamo vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne online internet stranice kompanije www.profilens.rs smatra prodajom na daljinu.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1. Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu.

Ukoliko je ugovor sklopljen van poslovnih prostorija, odnosno na daljinu, potrošač ima pravo da odustane od njega u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora i to bez navođenja razloga i dodatnih troškova (izuzetak su troškovi iz čl. 34. i 35. Zakona o zaštiti potrošača). Potrošač snosi direktne troškove povraćaja robe. Potrošač je u potpunosti odgovoran ako dođe do umanjenja vrednosti robe usled neadekvatnog rukovanja robom, tj. ukoliko rukovanje robom prevazilazi ono što je neophodno da se ustanove karakteristike i funkcionalnost robe.

Ukoliko želite da odustanete od kupovine, popunite obrazac za odustanak od kupovine, elektronskim putem nam pošaljite putem e-pošte na: profilens@eunet.rs ili poštom na adresu: Bulevar Zorana Đinđića 12ž, lokal 9, Novi Beograd.

Ukoliko kupac želi povraćaj novca prilikom otkazivanja ili vraćanja poručene robe, dužan je da nam dostavi: broj porudžbenice, broj tekućeg računa na koji treba izvršiti povraćaj sredstava, lične podatke naručioca i vlasnika računa.

Podatke možete poslati elektronskom poštom na profilens@eunet.rs ili u pisanom obliku uz vraćenu porudžbinu. Rok za otkazivanje i povraćaj novca je takođe 15 radnih dana. Proizvod mora biti ispravan i neoštećen. Troškove povraćaja robe snosi kupac. U dogovoru sa našim administratorom organizujete vraćanje paketa.

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Prodavac je dužan da obavesti kupca o prijemu obrasca bez odlaganja elektronskim putem.

Odgovornost je na potrošaču da snosi troškove plaćanja povraćaja robe u slučaju da kupac odustaje od ugovora i za ugovore na daljinu, ako robu nije moguće vratiti poštom zbog svojih karakteristika, potrošač snosi troškove.