Loading...

Kontaktna sočiva se dele na MEKA i TVRDA (GP-gas propustljiva)

Meka kontaktna sočiva se dele na dnevna, mesečna i godišnja. U zavisnosti od materijala i procenta vode sočiva mogu biti i sa produženim nošenjem ili se skidaju svakog dana i čiste u rastvorima predviđenim za to. Meka kontaktna sociva mogu korigovati miopiju (kratkovidost), hipermetropiju (dalekovidost) kao i astigmatizam (cilindrične dioptrije). Danas su meka sočiva uzela primat u nošenju, jer su komfornija za nošenje i rešavaju čak i visoke astigmatizme.

Ukoliko ste se navikli na kontaktna sočiva, a dobili ste dioptriju za blizinu takav problem možete rešiti sa Multifokalnim kontaktnim sočivima. Adicije koje postoje na Multifokalnim kontaktnim sočivima su: Low, Medium, High. Za bliže informacije nas pozovite ili zakažite pregred i konsultaciju.

GP ili tvrda kontaktna sočiva

GP kontaktna sočiva su starija tehnologijom, pa sa tim u vezi i finansijski povoljnija. Zamena se vrši na godišnjem nivou. Koriste se kod korekcija visokih dioptrija sa astigmatizmom. Mogu biti u boji ili bez boje. GP sočiva su sa većom propustljivošću kiseonika, pa mogu da se fituju i veći dijametri što dovodi do većeg komfora kod korisnika. Kod GP sočiva treba voditi računa da ne izazivaju fiziološke promene na rožnjači prilikom fitovanja. Pregled kao i fitovanje GP sočiva kod nas radi oftalmolog specijalista iz te oblasti.