Loading...
  • Bulevar Zorana Đinđića 12ž, lokal 9, Novi Beograd
  • Pon - Pet: 10h - 19h, Sub: 10h - 15h

Presbiopija – Staračka dalekovidost

Presbyopia je normalno stanje oka, udruženo s životnom dobi u kojoj opada moć akomodacije. Presbyopija se pojavljuje posle 40. godine života. Presbyopno oko na daljinu se ponaša kao i emetropno oko, ali kod predmeta koji se nalaze u blizini, zbog fiziološkog pada moći akomodacije, slika ne nastaje na mrežnjači, već iza nje. Presbyopia se koriguje plus staklima. Presbyopia – ili “staračka” dalekovidnost je poremećaj akomodacije oka pri kojem nastaje nejasan vid na blizinu jer akomodacija oka nije dovoljno široka da bi stvorila jasnu sliku predmeta na udaljenostima kraćim od 1 m.

S godinama primećujemo da nam i “ruke postaju sve kraće” i da tekst koji čitamo sve više udaljujemo od očiju kako bismo jasnije videli. Reč je o tzv. staračkoj dalekovidnosti, kada slabi akomodacija oka (sposobnost prilagođavanja oka za gledanje na različitim udaljenostima), pa su nam zato u dobi iznad 40 godina već potrebne prve naočale. Taj proces slabljenja akomodacije traje do 60. godine života. I neke bolesti oka uzrokovane starenjem mogu dovesti do smanjenja vidne oštrine. Danas se može vrlo brzo kompjuterom precizno odrediti stanje vidne oštrine, te prepisati odgovarajuće naočare. Vrlo često su glavobolje i nervoza nepoznatog uzroka povezane s neodgovarajuće određenim naočarima, pa je od posebnog interesa za presbyopa da napravi što bolju i precizniju proveru vida, nakon čega spomenute tegobe, ukoliko su bile uzrokovane neprimerenim naočarima, nestaju.